ปราสาทฮิเมะจิ

ปราสาทฮิเมะจิ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ภาษาญี่ปุ่น: 姫路城 Himeji-jo, Himeji Castle

เป็นปราสาทรูปแบบญี่ปุ่น ที่ตั้งสง่าอยู่ในเมืองฮิเมะจิ จังหวัดเฮียวโงะ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียวที่หลุดรอดมาจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิง เมื่อพ.ศ. 2538 ปราสาทฮิเมะจิได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536 ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยสดงดงามที่สุดในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ โดยอีก 2 แห่งที่เหลือคือ ปราสาทมะสึโมะโตะ และปราสาทคุมะโมะโตะ และยังเป็นปราสาทที่มีผู้มาเที่ยวเยี่ยมชมมากที่สุดในญี่ปุ่น  และชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกในชื่อว่า ปราสาทนกกระสาขาว ซึ่งมีที่มาจากพื้นผิวปราสาทภายนอกซึ่งมีสีขาวสว่างสะไหว ในปัจจุบันปราสาทฮิเมะจิได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นและมรดกโลกไปแล้ว

สถาปัตยกรรม

ปราสาทฮิเมะจิ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ปราสาทฮิเมะจิเป็นของปราสาทญี่ปุ่นที่สมบูรณ์ ด้วยมีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมและยุทโธปกรณ์ครบตามองค์ประกอบของแบบปราสาทญี่ปุ่น ทั้งฐานหินสูง กำแพงสีขาว และอาคารต่างๆในบริเวณปราสาทถือได้ว่าเป็นมาตรฐานตามองค์ประกอบของปราสาทญี่ปุ่นโดยแท้จริง  และรอบๆ ปราสาทยังมีเครื่องป้องกันอีกมากมาย  เช่น  ช่องใส่ปืนใหญ่ รูสำหรับโยนหินออกนอกปราสาท

จุดเด่นหลักๆ ของปราสาทอย่างหนึ่งคือ ทางเดินสู่อาคารหลักซึ่งสลับซับซ้อนราวกับเขาวงกต  ทั้งประตูและกำแพงต่างๆในปราสาทได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อป้องกันศัตรูไม่ให้บุกรุกเข้าถึงได้ง่ายๆ  โดยทางเดินมีรูปแบบเป็นวงก้นหอยรอบๆอาคารหลัก และระหว่างทางก็จะพบทางตันอีกมากมาย ระหว่างที่ศัตรูกำลังหลงทางอยู่นี้ก็จะถูกโจมตีจากข้างบนอาคารหลักได้โดยสะดวก แต่อย่างไรก็ตาม ปราสาทฮิเมะจิก็ยังไม่เคยถูกโจมตีในลักษณะแบบนี้เลย ระบบการป้องกันต่างๆ จึงยังไม่เคยถูกใช้งานเลยก็ว่าได้

ประวัติ

ปราสาทฮิเมะจิ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ในปี 1346 อะกะมะสึ ซะดะโนะริ ได้วางแผนที่จะก่อสร้างปราสาทขึ้นที่เชิงเขาฮิเมะจิที่ซึ่งอากามัตสึ โนริมุระ ได้สร้าง วัดโชเมียวขึ้น  หลังจากอากามัตสึเสียชีวิตในสงครามคาคิทสึ ตระกูลยามานะได้เข้าครอบครองปราสาท แต่หลังจากสงครามโอนิน ตระกูลอากามัตสึก็ยึดปราสาทกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง

ต่อมาในปี 1580 โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ได้เข้ามาเป็นผู้ปกครองปราสาทแทน และมีการสร้างหออาคารหลักสูง 3 ชั้น ดำเนินการโดยคุโรดะ โยชิทากะ

หลังจากสงครามเซกิงาฮาราเมื่อปี ค.ศ. 1601 โทะกุงะวะ อิเอะยะสุได้ยกปราสาทฮิเมะจิให้แก่อิเคะดะ เทะรุมะซะ อิเคดะได้ดำเนินการต่อเติมปราสาทเป็นเวลา 8  ปี จนเป็นรูปแบบอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบัน ส่วนต่อเติมส่วนสุดท้าย คือ วงเวียนด้านตะวันตก เสร็จสมบูรณ์ในปี 1618

เมื่อสิ้นสุดยุคเอโดะ ปราสาทฮิเมะจิเป็นหนึ่งในสมบัติชิ้นสุดท้ายของไดเมียว โทะซะมะ ขณะนั้นปราสาทถูกปกครองโดยทายาทของซะกะอิ ทะดะซุมิ จนกระทั่งเมื่อเข้าสู่ยุคเมจิเมื่อ ปี ค.ศ. 1868 รัฐบาลใหม่ของญี่ปุ่นได้ส่งกองกำลังภายใต้การบังคับบัญชาของทายาทของอิเคดะ เทะรุมะซะ เข้าบุกเข้าปราสาท และขับไล่ผู้ปกครองออกไป

ปราสาทฮิเมะจิถูกทิ้งระเบิดในปี ค.ศ. 1945 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 จบแล้ว แม้ว่าพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่จะถูกเผาทำลาย แต่ปราสาทยังคงตั้งอยู่ได้โดยแทบไม่เสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

มรดกโลก

ปราสาทฮิเมะจิได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2536 ที่เมืองการ์ตาเฮนา ประเทศโคลอมเบีย ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

- เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์

- เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ที่มา: วิกิพีเดีย

Posted in สิ่งมหัศจรรย์ Tagged , , ,

กำแพงเมืองจีน

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

กำแพงเมืองจีน  ชื่อภาษาจีนแบบเต็ม 長城  ภาษาจีนตัวย่อ 长城  ออกเสียงว่า พินอิน  Chángchéng ฉางเฉิง ชื่อทางภาษาอังกฤษว่า Great Wall of China  ซึ่งเป็นกำแพงที่มีป้อมปราการคั่นเป็นช่วง ๆ  กำแพงส่วนมากที่เห็น ณ ปัจจุบันได้ถูกทำขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกฮันส์ หรือชนเผ่า ซยงหนู (Xiongnu) คำว่า ซยงหนู บางทีก็สะกดว่า ซุงหนู หรือ ซวงหนู ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับอารยธรรมจีนในยุคสมัยต้นๆ ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว หรืราวๆ 400 ปีก่อนคริสตกาลนู้น  เพราะเนื่องจากจะเข้ามารุกรานจีนตามแถวแนวชายแดนทางเหนือของจีน ในสมัยราชวงค์ฉินได้ออกคำสั่งให้จัดทำกำแพงหมื่นลี้ตามชายแดน เพื่อป้องกันพวก ซยงหนู เข้ามารุกราน และพวกเติร์กจากทางเหนือ ต่อจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าทะลวงกำแพงเมืองจีนได้เป็นสำเร็จ

กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

กำแพงเมืองของจีนยังคงเรียกว่า กำแพงหมื่นลี้ ชื่อภาษาจีนตัวเต็ม  萬里長城  ชื่อภาษาจีนตัวย่อ 万里长城  พินอิน  Wànlĭ Chángchéng ว่านหลี่ฉางเฉิง สำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ได้ประกาศในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ว่า นักโบราณคดี ได้สำรวจวัดความยาวของสิ่งก่อสร้างจากมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ “กำแพงเมืองจีน” อย่างเป็นทางการเป็นเวลานานร่วม 5 ปี ตั้งแต่ 2008 จนถึง 2012 และยังพบอีกว่ายาวกว่าที่จดบันทึกไว้เดิมกว่าถึง 2 เท่าตัวด้วยกัน หรือ 21,196.18 กิโลเมตร จากเดิม 8,850 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑลทั่วประเทศ   และนับเป็นหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย มีความเชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากนอกโลกจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถที่จะมองเห็นจากอวกาศได้

กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ระยะเวลาในการสร้างกำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นในระยะเวลา 4 ช่วงหลัก ๆ ดังนี้

พ.ศ. 338 (ราชวงศ์ฉิน) 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

พ.ศ. 443 (ราชวงศ์ฮั่น)

พ.ศ. 1681 – 1741 (สมัย 5 ราชวงศ์ 10 อาณาจักร)

พ.ศ. 1911 – 2163 (รัชสมัยจักรพรรดิหงอู่ ต้นราชวงศ์หมิง)

กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ประวัติ

กำแพงเมืองจีนได้ถูกทำขึ้นเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว ตั้งแต่ก่อนสมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์ของชาวจีน วัตถุประสงค์ก็เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือ โดยมีจัดทำเพิ่มเติมโดยฮ่องเต้องค์ต่อมาอีกหลายพระองค์ จนเกิดผลสำเร็จในที่สุด กำแพงเมืองจีนเป็นงานก่อสร้างที่สุดมหัศจรรย์ที่สุดของโลกเท่าที่เคยมีมา

มีข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับกำแพงเมืองจีนดังนี้

1. เราไม่สามารถที่เห็นกำแพงเมืองจีนจากดวงจันทร์ได้ ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ ที่สร้างโดยน้ำมือมนุษย์ แม้แต่อย่างเดียวที่จะสามารถมองเห็นจากดวงจันทร์ ในระดับ low earth orbit เราจะสามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีนโดยใช้ radar การที่เรามองเห็นกำแพงเมืองจีนเป็นเรื่องยากเนื่องจาก สีของกำแพงเมืองจีนจะกลืนไปกับสีของธรรมชาติ ก็คือสีของดิน และหิน

2. กำแพงเมืองจีนไม่ใช่กำแพงยาวตลอด แท้จริงแล้วกำแพงเมืองจีน ถูกทำขึ้นในหลายยุคหลายสมัยกินเวลานานนับพันปี โดยจะเป็นการต่อกำแพงแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน จนทอดยาวหลายพันกิโลเมตร

3. กำแพงเมืองจีนเปรียบเสมือนหลุมศพของผู้ก่อสร้างได้มีการบันทึกไว้ว่า นักโทษจากสงครามและทาสกว่า 1 ล้านคน ถูกบังคับใช้เป็นแรงงงานเพื่อก่อสร้างกำแพงเมืองจีน ซึ่งคนจำนวนมากเหล่านี้ได้เสียชีวิตลงเนื่องจากความเหน็ดเหนื่อย และความหิวโหย ซึ่งศพผู้ที่ตายแล้วก็จะถูกฝังอยู่ข้างใต้กำแพงนั่นเอง นานนับศตวรรษแล้ว ที่กำแพงเมืองจีนได้ชื่อว่าเป็นหลุมศพมีความยาวที่สุดในโลก เป็นที่ว่ากันว่าทุกๆ หนึ่งฟุตของกำแพงเมืองจีนก็คือหนึ่งชีวิตของผู้ทำกำแพง

4. ความยาวของกำแพงเมืองจีนนั้น จนถึงบัดนี้ยังไม่มีใครทราบความยาวที่แท้จริงของกำแพงเมืองจีน แต่ในภาษาจีน จะเรียกกันว่ากำแพงเมืองจีนว่า “กำแพงยาวหมื่นลี้” (หนึ่งลี้มีความยาวประมาณ 1/3 ไมล์) โดยคร่าวๆ มีความยาวราวๆ ประมาณ 4 พันไมล์ หรือ 6,350 กิโลเมตร ทอดผ่านทุ่งหญ้า ทะเลทราย และเทือกเขาสูง ความสูงของกำแพงคือ 7 เมตร และกว้าง 5 เมตร

5. การทำกำแพงเมืองจีน ปกป้องการรุกรานได้หรือไม่ การเข้าครองอำนาจของมองโกล และแมนจู ทั้ง 2 ครั้งที่เกิดขึ้นจากความอ่อนแอ ของราชวงศ์ที่ปกครองประเทศจีนในขณะนั้นๆ พวกเขาใช้โอกาสในขณะที่เกิดศึกภายใน เข้ายึดครองประเทศจีน โดยมีการต่อต้านที่น้อยมาก

6. กำแพงเมืองจีนไม่ได้เป็นแค่กำแพง ทุกๆ 300 ถึง 500 หลา จะมีฐานบัญชาการเพื่อใช้สับเปลี่ยนเวรยามและใช้เป็นจุดสังเกตการณ์ มีหอสังเกตการณ์กว่า 1 หมื่นแห่ง

7. กำแพงเมืองจีนเป็นทางสัญจร ในระยะแรก ประโยชน์ของกำแพงเมืองจีนก็คือ มันช่วยให้การคมนาคมและขนส่งได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

8. กำแพงเมืองจีนทำขึ้นโดยใช้อะไรเป็นส่วนประกอบ ก่อนที่จะมีการใช้อิฐในการก่อสร้าง กำแพงเมืองจีนถูกทำขึ้น โดยใช้หิน ดิน และไม้ บางทีก็มีการแพ็คดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่ และมัดไว้ด้วยกันโดยเสื่อทอ อยู่แถวกรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนถูกทำโดยใช้หินอ่อน ในบางสถานที่กำแพงถูกทำโดยใช้หินแกรนิต บางแห่งก็ใช้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน กำแพงถูกทำโดยใช้โคลน จึงทำให้เกิดความเสียหายได้ง่ายกว่า กำแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ส่วนมากถูกทำในราชวงศ์หมิง โดยใช้วัตถุที่ทนทานกว่า

9. สภาพของกำแพงเมืองจีนในขณะนี้ รายงานผลการตรวจสอบของนักอนุรักษ์ในปี 2004 กล่าวว่า ขณะนี้ กำแพงเมืองจีนที่ยาว 6,350 กิโลเมตร เหลือให้เห็นเพียง 1/3 เท่านั้น และกำลังสั้นลงเรื่อยๆ เนื่องจากการขาดการดูแลโดยเฉพาะจากชาวไร่ชาวนาที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับกำแพงเมืองจีน ไม่สนใจที่ให้กำแพงเมืองจีนเป็นสมบัติของชาติ

Posted in สิ่งมหัศจรรย์ Tagged , , ,

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จัดเป็นสิ่งหัศจรรย์ โดย เล่นบอลออนไลน์

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ที่อำเภอภูกระดึงในจังหวัดเลย เป็นหนึ่งในแหล่งท่องทัศนาจรที่มีชื่อเสียงมากมุทธาของประเทศไทย เนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงาม ในแต่ละปีจึงมีคนมาเที่ยวแบ่งหลายหมื่นคน โดยเฉพาะเจาะจงในช่วงวันหยุดยาวมักมีนักท่องท่องเที่ยวขึ้นไปหย่อนอารมณ์บนภูกระดึงจำนวนมาก ภูกระดึงได้รับการจัดตั้งเป็นป่าออมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2486 และเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 โดยเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่สองถัดจากสวนแห่งชาติเขาใหญ่เล่นบอลออนไลน์

อุทยานตั้งเข้าอยู่ในท้องที่ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ตลอดพื้นที่ 348.12 ตารางกิโลเมตร (217,575 ไร่) รูปพรรณสัณฐานภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายยอดตัด โดยมีที่ราบบนยอดภูกระดึง ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร (37,500 ไร่) มีความสูงประมาณ 400-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำเครื่องหมายสูงสุดอยู่ที่ขอบข่ายคอกเมย มีความสูง 1,316 เมตร

ตามเรื่องเล่ากล่าวไว้ว่ามีพรานป่าผู้หนึ่งได้หมั่นเพียรล่ากระทิงซึ่งหลบหนีไปยังยอดเขาลูกหนึ่งในตำบลศรีฐาน (ปัจจุบันอยู่ในอำเภอภูกระดึง) ซึ่งเป็นภูเขาที่ไม่เคยมีใครขึ้นมาก่อน เมื่อนายนักล่าได้ตามกระทิงขึ้นไปบนยอดเขาแห่งนั้น ก็ได้พบว่าพื้นที่บนภูเขาลูกนั้น เต็มไปด้วยพื้นที่ราบกว้างใหญ่สวยงาม เต็มไปด้วยป่าสน พรรณไม้ และสัตว์ป่านานาชนิด สัตว์สองเท้าจึงรู้จักภูกระดึงแต่นั้นเป็นต้นมา

ภูกระดึงเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันมาตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 มีปรากฏเป็นข้อพิสูจน์เมื่อสมุหเทศาภิบาล (พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม) ได้ทำรายงานสภาพวิชาภูมิศาสตร์เสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2486 ทางราชการได้ออกพระราชกฤษฎีกาป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงได้เริ่มทำดำเนินการสำรวจเพื่อจัดตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นที่ภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นแห่งแรก แต่เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณและเจ้าหน้าที่จึงใด้เคลื่อนที่การไปเพียงเล็กน้อยและวายไป

 

ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ชี้เฉพาะป่าในท้องที่จังหวัดต่างๆรวม 14 แห่งเป็นอุทยานแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้เป็นการถาวรเพื่อคุณประโยชน์ส่วนรวม กรมป่าไม้จึงได้เสนอจัดตั้งป่าภูกระดึงให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาตีป่าภูกระดึงในท้องที่ตำบลศรีฐาน กิ่งอำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นอุทยานแห่งชาติ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 217,581 ไร่ นับเป็นสวนแห่งชาติแห่งที่ 2 ของประเทศ ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินการเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติในบริเวณที่กองทัพอากาศขอใช้ประโยชน์ตั้งเป็นสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ในราชการทหารมีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ทางกรมป่าไม้จึงได้ไปการขอเพิกถอนพื้นที่ดินดังกล่าวในปี พ.ศ. 2521 ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีเนื้อที่อยู่เดา 217,576.25 ไร่ เล่นบอลออนไลน์

Posted in สิ่งมหัศจรรย์ Tagged , , ,

น้ำตกทีลอซู sbobet

น้ำตกทีลอซู ตั้งแต่งอยู่ในแดนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ห่างจากที่ทำการเขตฯ 3 กิโลเมตร ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ มีรูปพรรณเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากสถานะน้ำทะเล 900 เมตร เสด็จพระราชสมภพจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงไปสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกคาดคะเน 500 เมตร ไหลลื่นลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่งอกงาม เป็นน้ำตกที่มีขนาดเลิศเป็นอันดับ 6 ของเอเชีย sbobet

ตามที่แท้ต้องออกเสียงว่า “ทีลอชู” และเป็นคำนามในภาษากะเหรี่ยงแปลว่า “น้ำตก” ชื่อ “ทีลอซู” เป็นความพากเพียรแปลความหมายทีละคำ โดย “ที” หรือ “ทิ” แปลว่า “น้ำ” “ลอ” หรือ “ล่อ” แปลว่า “ตก” แต่ “ชู” ไม่มีความสำคัญใกล้เคียง เช่นนั้น จึงมีความตะแหง่วๆทำให้เป็นคำที่มีความหมาย เนื่องจาก “ซู” แปลว่า “ดำ” จึงนำไปสู่การเรียกว่า “ทีลอซู” และแปลว่า “น้ำตกดำ”

(ข้อมูลจากไกด์ท้องถิ่นชาวไทยภูเขาบอกว่า “ทีลอ” แปลว่า “น้ำตก” ส่วน “ซู” ในภาษาไทยภูเขาแปลว่า “ใหญ่” ในพื้นที่ยังมีน้ำตกที่ใกล้กันชื่อน้ำตก “ทีลอจ่อ” ซึ่งแปลว่าน้ำตกน้อง หรือน้ำตกเล็ก)

ทีลอซู ได้รับวจีตอบถึงว่าเป็นน้ำตกที่อร่าม และมีความสวยงามเป็นเลิศในช่วงฤดูฝน ระหว่าง 1 มิ.ย. – 31 พ.ย. โควตาน้ำฝนที่มากจะเพิ่มผลรวมน้ำในลำธารทำให้สายน้ำตกกว้างใหญ่กว่าฤดูอื่น แต่เป็นคราวที่ทางรถเข้าน้ำตกปิด เพื่อป้องกันผลร้ายแก่ผู้ใช้เส้นทางและถนอมสภาพทางไม่ให้เสียหาย นักท่องเที่ยวอาจเลี่ยงใช้เส้นทางนี้ได้ โดยการซื้อทัวร์กับบริษัทนำเที่ยวซึ่งจะเดินทางด้วยเรือยางและเดินป่าอีกราว 12 กม.แต่หากมาท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว – ฤดูร้อนระหว่าง 1 ธ.ค. – 31 พ.ค. ก็ทำเป็นใช้ทางรถยนต์เข้าน้ำตกได้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เที่ยวได้สะดวกที่สุด ไม่ว่าจะเดินทางแบบไปกลับหรือพักค้างแรม

การท่องตะลอนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้น้ำตกทีลอซู เป็นหนึ่งในเก้าตะวัน ไล่ตามโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน โดยมีจุดดีคือ “มหัศจรรย์รุ้งกินน้ำที่น้ำตกทีลอซู”

มรรคาเดินเรียนรู้ธรรมชาติระยะทาง 1.5 กม.ก่อนถึงน้ำตกจะผ่านผืนป่าไผ่และป่าเบญจพรรณ มีดอกกระเจียวขึ้นตามพื้นป่าระหว่างทางมีป้ายสื่อความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติและไม้พันธุ์ตามจุดต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา เมื่อถึงบริเวณน้ำตก จะเห็นละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่วโขดหินทิศานุทิศล่าง มองเห็นธารน้ำตกลงมาจากผาหินปูนซึ่งอยู่สูงประมาณ300ม. ตามแนวกว้างกว่า500 ม. ท่ามกลางป่าครึ้ม อาจแบ่งธารน้ำตกได้เป็นสามกลุ่ม คือกลุ่มด้านซ้ายมือ (เมื่อหันหน้าเข้าหาน้ำตก) เป็นตระกูลใหญ่ที่สุดสูงที่สุด และเป็นด้านที่สวยที่สุด มีธารน้ำตกหลายสายไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเชิง ส่วนกลุ่มตรงกลาง สายน้ำไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันใกล้เคียงกบมัดซ้ายมือแต่ไม่เป็นสภาพและแคบกว่า ส่วนหลุ่มทางขวามือ มีแถวน้ำตกมากและหน้าผาเตี้ยกว่าสองกลุ่มแรก เมื่อมองทั้งสามกลุ่มรวมกันจะเห็น น้ำตกทีลอซู ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม บริเวณด้านล่างมีทางเดินไปยังจุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาฝั่งตรงกันข้าม เป็นจุดที่มองเห็น น้ำตกทีลอซู ได้สวยงามและชัดเจนขึ้น ใช้เวลาเดินไปกลับคาด 2 ชม. sbobet

Posted in สิ่งมหัศจรรย์ Tagged , , ,

น้ำตกไนแองการ่า

น้ำตกไนแองการ่า

เมื่อกล่าวถึง น้ำตกไนแองการ่า หลายคนมักจักนึกถึง ความอัศจรรย์ทางเทพนิรมิตที่ยิ่งยิ่งใหญ่ แปลกตาน้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls )ดำรงฐานะน้ำตกความจุใหญ่แยะแห่งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการาทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา สาเหตุที่มีขนาดพุฒเพราะจริง ๆ แล้วน้ำตกไนแอการาก่อกำเนิดจากน้ำในทะเลสาบตกลงสู่อีกทะเลสาบหนึ่ง น้ำตกไนแอการาทำด้วยน้ำตกไตรแห่งที่แยกคลอดจากกัน คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls บางครั้งก็เรียก น้ำตกแคนาดา) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต,และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. แม้น้ำตกไนแอการาจะไม่สูงอย่างโดดเด่น แต่ก็กว้างยิบน้ำตกไนแองการามีจุดชมวิวที่สวยสุกใสและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศมานานกว่าศตวรรษและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลือลั่นสนั่นโลก และเป็นแหล่งที่ทำเงินให้กับสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในปีหนึ่ง ๆ นับจำนวนมหาศาล sbo

จุดเปิดฉากต้นของน้ำตกไนแองการ่า sbo เกิดจากแม่น้ำไนแอการาหลั่งไหลมาจากทะเลสาบอีรีไหลผ่านน้ำตกไนแอการาลงสู่ทะเลสาบออนตาริโอ เมืองสองฝั่งของน้ำตกในสองประเทศชาตินั้นเป็นเมืองแฝด โดยในฝั่งแคนาดาคือ ไนแอการาฟอลส์ ออนตาริโอ ส่วนในฝั่งสหรัฐอเมริกาคือ ไนแอการาฟอลส์รัฐนิวยอร์ก ของประเทศอเมริกา น้ำตกไนแองการ่าที่ได้ไหลลงสู่ทะเลสาบออนตาริโอ เป็นผืนน้ำขนาดใหญ่ที่ดูเป็นแอ่งนิ่งและสงบอยู่ในแผ่นดินทางสหรัฐอเมริกา และมีสัณฐานเป็นรูปเกือกดุรงค์ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ของน้ำตกตรงจุดนี้เขาเรียกกันว่า “แคนาเดี่ยนฟอลส์” ส่วนบริเวณชั้นของน้ำตกส่วนล่างลงมา ซึ่งก็เป็นแถบที่เป็นชั้นน้ำตก ไม่ขัดข้องไปกระทบพื้นล่าง เป็นระดับแนวยาวขนานกันกับชั้นบนมามีชื่อเรียกว่า “อเมริกัน ฟอลส์” แทงบอลออนไลน์

ทางทิศภูมิศาสตร์ ในบริเวณน้ำตกไนแองการ่า มีทะเลสาบ ซึ่งประกอบกันของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่รวมกัน 5 แห่งที่มีชื่อเรียกรวมๆกันว่า Great Lakes คือ ทะเลสาบฮิวรอน (Huron) ออนทาริโอ (Ontario) มิชิแกน (Michigan) อีรี (Erie) และ ซุพีเรียร์ (Superior)(น้ำตกไนแอการาเป็นรอยติดต่อระหว่างทะเลสาบอีรีกับออนทาริโอ เนื่องจากระดับน้ำในทะเลสาบทั้งสองมีความแตกต่างกัน ตรงช่วงรอยต่อจึงเกิดเป็นน้ำตกที่มีปริมาณน้ำแยะมายจนเกิดเป็นน้ำตกไนแอการา ซึ่งมีเขตติดต่อเชื่อม ในประเทศสหรัฐอเมริกา กับมณฑลออนทาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นพรมแดนเทพนิรมิตระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา โดยทิศทิศอุดรติดกับรัฐออนแทริโอของแคนาดา ทิศตะวันตกติดกับรัฐมิชิแกนทิศใต้และก้ำตะวันออกติดกับรัฐโอไฮโอ รัฐเพนซิลวาเนีย และรัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา ชื่อของทะเลสาบมาจากชื่อของชนเผ่าอีรี ซึ่งเป็นชาวท้องถิ่น แทงบอลออนไลน์

Posted in สิ่งมหัศจรรย์ Tagged , , , ,

ชิเชน อิตซา sbobet

ชิเชน อิตซา

ชิเชน อิตซา

เรื่องวันสิ้นโลกที่กล่าวขานกันมานานในปี 2012 ซึ่งเรื่องราวความเชื่อดังกล่าวก็ได้มาจากปฏิทินของชาวมายา ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณในอเมริกากลาง ได้อยู่พื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเกี่ยวกับเบลีซและกัวเตมาลา ได้มีความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรื่องถึงขีดสุดในช่วง 500 ปี ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึง ค.ศ. 1502 ศูนย์กลางอยู่ที่นครวากา ปัจจุบันคือ เอลเปรู มีอายุร่วมสมัยเดียวกับอารยธรรมเตโอตีอัวกาน เป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่ กินพื้นที่ 3 ประเทศคือเม็กซิโก กัวเตมาลา และฮอนดูรัส ซึ่งที่เราเรียกว่าชาวมายานี้มีความสามารถ ภูมิปัญญา ทางดาราศาสตร์ ามารถทำนายเวลาเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน และรู้จักการทำปฏิทินประดิษฐ์เลขศูนย์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ ปฏิทินของชาวมายาเป็นที่ยอมรับว่ามีความเที่ยงตรงอย่างมาก เพราะเป็นปฏิทินที่ทำขึ้นจากระบบดวงดาว โดยปฎิทินดังกล่าวไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยถึง 380,000 ปี แต่แล้วมีเริ่มต้นก็มีจุดสิ้นสุด ปฏิทินของชาวมายากลับสิ้นสุดลงถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2012 ทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่างๆ นานา ว่าโลกจะดับสูญวันดังกล่าว sbobet

ถึงแม้ว่าในวันที่ 21 ธ.ค. 2012 ที่ผ่านมาไม่ได้เกิดอะไรที่หลายๆ คนได้คิดกันต่างๆ นานา ก็ตามชาวมายาก็ได้ทำชาวโลกยุคปัจจุบันได้ปั่นป่วนกันไม่น้อย แต่สิ่งที่ยังยืนยงก็คือปัจจุบันนี้ อาณาจักรมายาโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลึกลับชวนค้นหา ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างหลายอย่างด้วยกันที่ยังคงสภาพมาจนปัจจุบัน ส่วนสถานสำคัญของอาณาจักรมายา ได้แก่ “ชิเชน อิตซา” ซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้วถูกโหวตห้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ที่ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 7 เดือน 7 ปี 2007 โดยเป็นวิหารที่โด่งดังที่สุดของชนเผ่ามายา เรียกว่าเมืองหลวงของชนเผ่ามายาเลยก็ได้ และนอกจากชิเชน อิตซา แล้ว ยังมีปิรามิดและวิหารโบราณของอาณาจักรมายาอีกหลายแห่งด้วยกันที่ล้วนแต่มีใหญ่โตสวย เช่น ตีกัล ซึ่งเป็นซากเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่สุดของอารยธรรมมายา sbobet

Posted in สิ่งมหัศจรรย์ Tagged , , ,

บอลสเต็ป – เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองนานกิง

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองนานกิง

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองนานกิง

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่หลายๆคนยังไม่เป็นที่รู้จักมากสักเท่าไร่ ซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้รับการโหวตให้เป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นั้นก็คือ เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง(Porcelain Tower of Nanking) ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งนั้นก็ตั้งที่วัดต้าเป้าเอินในเมืองนานกิงซึ่งเป็น เมืองเอกของมณฑลเจียงซู อยู่ทางตอนเหนือของจีน และได้ถูกทำการจัดการก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 15 ตามความเชื่อทางศาสนาของประเทศจีน สมัยของราชวงศ์หมิง โดยชาวพุทธศาสนิกชนชาวจีนเป็นผู้ร่วมกัน ร่วม ร่วมใจ ในการก่อสร้างเจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง(Porcelain Tower of Nanking) ไว้ในครั้งนี้ โดยที่เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง(Porcelain Tower of Nanking)ออกแบบเป็นทรงแปดเหลี่ยม ความสูงทั้งสิ้น 9 ชั้นหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียวมีกระดิ่งแขวนไว้ทั้งหมด 80 ลูกบอลสเต็ป และมีเสียงเล่าลือกันจนเป็นตำนานว่ากันว่าบนยอดเจดีย์นั้น มีลูกบอลทำด้วยทองติดอยู่ ประกอบด้วยเหล็กที่เป็นวงแหวนล้อมรอบถึง 9 วง นอกจากนี้ว่ากันอีกว่ายังมีไข่มุกขนาดใหญ่ 5 เม็ดอยู่ที่ปลายซึ่งตรงจุดนี้ถือเป็นเครื่องรางบอกความมีโชคมีชัยของกรุงนานกิงบอลสเต็ป

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองนานกิง

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองนานกิง

สำหรับการสร้างโดยพุทธศาสนิกชนชาวจีนในครั้งนี้จัดทำการก่อสร้างไว้ในครั้งแรกเพียง 3 ชั้นเท่านั้น  และในยุคของจักรพรรดิยุ่งโล้แห่งราชวงค์เหม็งราวๆปี พ.ศ. 1973 ได้โปรดให้สร้างเพิ่มขึ้นไปอีกรวมเป็น 9 ชั้น มีบันไดวน184 ขั้น เป็นการสร้างเพื่อระลึกถึงคุณบิดามารดา และภายในเจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง จักรพรรดิ์ยุ่งโล้ได้บรรจุเครื่องบูชาที่ทำ ด้วยของมีค่า พวกเงิน ทองคำ และอัญมณีอื่นๆ จำนวนมาก ภายหลังเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกฟ้าผ่า และถูกกบฎไต้เผ็ง ทำลายเมื่อปี พ.ศ. 2396 ถึงแม้ว่าจะเสียหายไปมากแต่ก็ยังมีความสวยสดงดงามและได้มีการบูรณะเจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง เพื่อเป็นตำนานความสวยงามสืบสู่ลูกหลานบอลสเต็ป

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองนานกิง

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองนานกิง

Posted in สิ่งมหัศจรรย์ Tagged , , ,